realizacja projektu dofinansowanego z funduszy europejskich

elliteq Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego, mobilnego systemu bezkontaktowej komunikacji personelu i gości hotelowych”



"ELLITEQ" Sp. z o.o. na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu UDA-RPSL.03.02.00-24-051A/20-00 z dnia 18.05.2021r. realizuje Projekt pt.: „Wzrost konkurencyjności poprzez wdrożenie na rynek innowacyjnego, mobilnego systemu bezkontaktowej komunikacji personelu i gości hotelowych”. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi Priorytetowej: III. Konkurencyjność MŚP dla działania: 3.2. Innowacje w MŚP I.

Głównym celem realizacji projektu: jest poprawa konkurencyjności i wygenerowanie nowego miejsca pracy w Firmie, której działalność została ograniczona w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i jest zagrożona ewentualnym powrotem takiego zjawiska. Najważniejszym rezultatem podjętego projektu będzie wzmocniona pozycja przedsiębiorstwa na rynku poprzez wdrożenie innowacyjnego produktu informatycznego umożliwiającego zdalne zarządzanie personelem w hotelu i bezkontaktową obsługą gości hotelowych. Zadanie zostanie zrealizowane w latach 2020-2021.

Wartość projektu: 366 736,80 PLN
Wartość kosztów kwalifikowanych: 298 160,00 PLN
Wartość dofinansowanie z EFRR: 253 436,00 PLN
Lata realizacji projektu: 2020r.-2021r.


elliteq sp. z o.o.

 ul. Chorzowska 109A, 40-101 Katowice
 32 718 65 70
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.