elliteq Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Budowa i wdrożenie innowacyjnego, informatycznego systemu zarządzania hotelem”Celem projektu jest: Celem projektu jest podniesienie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie nowego kompleksowego rozwiązania informatycznego w zakresie zarządzania obiektem hotelowym. Głównym efektem projektu będzie wdrożenie nowej oferty w sektorze hotelowym. Projekt przyczyni się do usprawnienia procesów zarządczych w obiektach hotelowych. Efektem projektu będzie także wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy oraz jej roli na rynku.

Wartość projektu: 856 226,88 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 387 655,44 PLN